Zula altın
Rəsmi saytdan və oyundakı qiymətlərdən daha ucuz!
Satın almaq üçün whatsapp vasitəsi ilə bizimlə əlaqə qura bilərsiniz: 055 701 43 93
3000 altın
3 AZN
5850 altın
4 AZN
16250 altın
9 AZN
34000 altın
17 AZN
70000 altın
32 AZN
150000 altın
60 AZN